Forsamtale

– et Individuelt forløb eller gruppeforløb?

At børn og unge lyttes til og mødes i øjenhøjde, både når de trives og når de ikke trives, er af afgørende betydning.

Når børn og unge oplever at noget i livet driller, og/eller at bekymringstankerne fylder så meget, at det spænder ben for dem i hverdagen, kan psykoterapien eller de psykologiske samtaler være det, der hjælper børnene eller de unge med at føle sig anerkendt. Det kan være det, der hjælper til at de kan finde deres fodfæste, og med små skridt finde en farbar vej videre, i et tempo der passer lige netop til dem.

Som sagt kan der være mange årsager til, at børn og unge har det svært. Uanset årsag, er det vigtigt, at barnet/den unge får adgang til hjælp så hurtigt som muligt, så han/hun kan genfinde sin indre balance, blive klædt på til at kunne håndtere aktuelle og fremtidige udfordringer, samt til at kunne udnytte eventuelle muligheder der måtte dukke op undervejs, for dermed at komme styrket videre i livet.

Kognitiv adfærdsterapi og den gode relation.

Samtidig med at vi arbejder ud fra de metoder, der samlet set omtales som kognitiv adfærdsterapiens tredje bølge (for mere information derom klik her), så bygger vores arbejde i lige så høj grad på vores relation til det enkelte barn/unge menneske; vores årelange erfaring; vores kendskab til omgivelserne hvori børn og unge bevæger sig udenfor hjemmet til hverdag, og vores løbende samarbejde med fagprofessionelle i det primære netværk.

Især relationen til det enkelte barn/unge menneske er altafgørende for om et forløb hos os opnår det ønskede resultat, og derfor indledes alle samtaleforløb med en forsamtale. Her får vi mulighed for at lære hinanden at kende og for at drøfte hvad barnet/den unge ønsker at arbejde med/få hjælp til.

Først derefter beslutter vi, om vi skal fortsætte med flere samtaler. Vi vil altid anbefale at I lige vender mulighederne derhjemme først, inden I tager endelig stilling dertil. For nogle vil det være rart at have nogle individuelle samtaler inden et eventuelt gruppeforløb, andre vil måske føle sig OK med at start i et gruppeforløb umiddelbart i forlængelse af samtalen, og andre igen vil måske helst gå i et individuelt forløb. Det vigtigste er at barnet/den unge føler sig mødt og tryg ved det videre forløb.

Forsamtalen – første gang vi mødes i FRIENDS Klinikken

Når vi mødes i FRIENDS Klinikken – Børn & Unge Psykologisk Klinik til forsamtalen, starter vi med at tune os ind på dit barn og sammen er vi nysgerrige på, hvad det er der udfordrer/forhindrer dit barn i at gøre det han/hun kunne engang, eller som hun/han bare godt kunne tænke sig at kunne gøre – måske fordi én anden i børnehaven/fra skolen kan det, men lige nu fylder den besværlige angst så meget, at den spænder ben for dit barn i hverdagen.

I fællesskab finder vi ud af hvordan vi bedst støtter jer, så dit barn kan komme tilbage til en mere stabil udvikling og trives. Vi giver jer et lille overblik over nogle af de værktøjer som indgår i behandlingsforløbene, og som I vil kunne anvende i hverdagen, både sammen, og hver for sig, til at håndtere de udfordringer, samt udnytte de muligheder, der måtte dukke op – for derved at komme styrket videre i livet.

Når det er relevant, tilbyder vi individuel- eller gruppebehandlingsforløb med afsæt i kognitiv adfærdsterapi og mindfulness, altid med blik for den enkelte. Som regel handler udfordringerne dog ikke kun om barnet/den unge. Ofte er der noget i skolen/daginstitutionen, som skal undersøges nærmere. Det kan også være at I, og/eller barnets omgivelser udenfor hjemmet, har brug for inspiration og sparring til nye perspektiver på hverdagens udfordringer og muligheder. Såfremt I ønsker det, deltager vi i møder med f.eks.  børnehaven, skolen, psykiatrien, kommunen.

Fremgangsmåde

Når du booker online, skal du tage stilling til, om du ønsker en fysisk samtale i FRIENDS Klinikken – Børn & Unge Psykologisk Klinik i Holbæk, eller en online samtale. Der er mulighed for individuelle forløb i Fuglebjerg (tæt på Skælskør). Ved behov for et hjemmebesøg, skriv venligst til os på kontakt@friends-klinikken.dk, så vi kan finde en tid dertil, da det kræver lidt koordinering ift. køretid o.lign.

Når du booker online, bedes du skrive lidt om baggrunden for din henvendelse, så terapeuten kan forberede sig til jeres samtale.

Barnet er som udgangspunkt med til forsamtalen. Hvis ikke det kan lade sig gøre på dagen, kom gerne selv. Du/I er også velkommen til at booke en forældretid, men I kan ikke starte i et gruppeforløb, uden at der har været en forsamtale med barnet.

Når du booker, skal du i første omgang kun booke forsamtalen, da det er her vi i fællesskab finder ud af, hvad der giver bedst mening i forhold til det videre forløb. Vi vil altid anbefale, at I lige vender mulighederne derhjemme først, inden I tager endelig stilling dertil.

I FRIENDS Klinikken – Børn & Unge Psykologisk Klinik står vi klar til at hjælpe, hvis dit barn oplever at livet driller.

Kontakt Friends Klinikken

Du er velkommen til at ringe, sms eller skrive en mail til os for at høre nærmere om, hvordan vi kan hjælpe dig og dit barn – tryk her for at komme i kontakt med os.

Hvis du allerede er klar til at booke en forsamtale (klik her hvis du vil læse mere herom), er du velkommen til at benytte følgende link og gå direkte til vores online kalender.

Share This